AC Resonant Test System Sikkerhed Driftsvejledning:

1. Det er ikke tilladt at afbryde strømmen af systemet pludselig, mens det testes. Det er nødvendigt at afslutte testtilstanden hver gang serieresonanstesten udføres, før strømmen kan afbrydes.

2. Efter at værten mislykkes, skal du ikke åbne chassiset for reparation, ellers vil konsekvenserne være på egen risiko.

3. Opbevar eller brug ikke instrumentet i høj temperatur, høj luftfugtighed, brandfarlige, eksplosive og stærke magnetfelter.

4. Pleje og vedligeholdelse Rengør instrumenthuset med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke slibemiddel og opløsningsmidler.

5. Kontroller, om serieresonansinstrumentet er intakt, uanset om forbindelsestrådene er intakte, kontroller strømforsyningen, signaludtagningskablet er sikkert tilsluttet, og ledningen er uhindret.

6. Sørg for, at ledningerne er nøjagtige inden serieresonanstesten, især jordkredsløbet, og det skal være sikkert jordet.
7. Under prøven skal der udtages et sikkert område på teststedet, og en særlig person skal være bevogtet for at forhindre, at idlers nærmer sig.