Surhed Test af Transformer Oil

Surhed Test af Transformer Oil

Testmetode: ASTM D974

 

Surhedsprøven anvendes til at estimere den totale syreværdi af transformatorisoleringsvæsken. Efterhånden som syreværdierne stiger (normalt som følge af oxidation af olien) falder olieens isoleringskvalitet. Syrlige biprodukter giver generelt øget dielektrisk tab, øget korrosivitet og kan forårsage termiske vanskeligheder, der kan henføres til uopløselige komponenter kaldet "slam".

 

Syrer i olien stammer fra oliedbrydning / oxidationsprodukter. Syrer kan også komme fra eksterne kilder som f.eks

Atmosfærisk forurening.

Disse organiske syrer er skadelige for isolationssystemet og kan fremkalde korrosion inde i transformeren, når vand er til stede.

En forøgelse af surheden er en indikation af forringelsen af olien med SLUDGE som det uundgåelige biprodukt af en

Syre situation, som er forsømt.

Olienes surhed i en transformator må aldrig overstige 0,25 mg KOH / g olie. Dette er CRITICAL ACID NUMBER og

Forringelsen stiger hurtigt, når dette niveau overstiger.


Acid number in transformer and turbine oils tester BTB method (3).jpg