Rutinemæssig vedligeholdelsestrin

Batterirum rutinemæssige vedligeholdelsestrin

1. Hold batterioverfladen ren; Kontroller batteriet eller batteristativforbindelsen regelmæssigt.

2. Opret en daglig driftsregistrering af batteriet, og registrer de relevante data i detaljer til brug.

3. Bortskaf ikke de brugte batterier efter brug. Kontakt producenten for genbrug.

4. Under batterilagring skal batteriet oplades jævnligt efter behov.