Teststrin for kabelfejltest og nedbrudsformer i testen

Trin til afsløring af strømkabel:

1.Diagnosis
Diagnosen af kabelfejlens art er at bestemme type og alvorlighed af fejlen, så testere kan ordinere den rigtige medicin og vælge den korrekte kabelfejlplacering og placeringsmetode.
Brug et megohmmeter og et multimeter til at måle fejlmodstanden for at bestemme, om kabelfejlen er høj eller lav impedans; flashovergang eller lukket fejl; om det er jordforbindelse, kortslutning, frakobling eller en blanding af dem; enkeltfase, tofase eller trefasefejl.
2.Ranging
Kabelfejlplacering, også kaldet grov måling, bruger et instrument i den ene ende af kablet til at bestemme fejlafstanden. Almindelige fejlplaceringsmetoder på stedet inkluderer den klassiske brometode og den moderne rejsebølgemetode.
3. Stagesøgning
Brug en speciel strømkabelvejsidentifikator til at finde fejlpunktet.
4. Placering af fejl
Juridisk akustisk-magnetisk synkronisering: Brug kabelfejlpunktdetektor til at synkronisere med det elektromagnetiske signal om udladningen, prøve digitalt lydsignalet og vise lydbølgeformen for lyden i øjeblikket afladning på LCD-skærmen, bølgeformen kan være vedligeholdes kontinuerligt, undgår lydens forbigående lyd Ulemper, og den faktiske afladningsbølgeform og den omgivende støj er markant forskellige. Mere vigtigt er lydbølgeformerne ved flere udladninger ekstremt ens. Når lydbølgeformerne for flere udladninger observeres at være de samme, kan det klart bestemmes, at udladningslyden er blevet opsamlet. Eftersom responsområdet for den akustiske målemetode generelt er lille, når udladningslyden høres, er den meget tæt på fejlpunktet og overstiger generelt ikke 5 m, selv ikke inden for 1-2 m.

Klikfordeling af kabelopdeling kan grundlæggende opdeles i to typer: elektrisk sammenbrud og termisk nedbrydning:

Elektrisk sammenbrud er, når spændingen er høj, og feltstyrken er stor nok, vil en lille mængde frie elektroner i mediet kollidere og adskilles under det elektriske felt. Frie elektroner kolliderer med neutrale molekyler, hvilket får dem til at begejstre og generere nye elektroner og positive ioner. Disse elektroner og positive ioner kolliderer med andre neutrale molekyler efter at have fået elektrisk feltenergi. Denne proces fortsætter med at udvikle sig, hvilket forstærker "lavinen" af elektronstrømmen i mediet, hvilket får det isolerende medium til at nedbryde, danne en ledende kanal, og det defekte punkt er stærke elektroner. Strømmen kortsluttes et øjeblik. I kabelfejltesten bruger vi DC højspænding eller impulshøjspænding til at få kablet til at klikke igennem, og handlingstiden er meget kort, hvilket hører til elektrisk sammenbrud.

Termisk nedbrydning er temperaturen på det isolerende medium for kabelisoleringsmediet under påvirkning af det elektriske felt. På grund af den varme, der genereres af det dielektriske tab, stiger temperaturen på det isolerende medium. Hvis mængden af genereret varme er større end den varme, der udsendes til det omgivende medium, vil temperaturen fortsætte med at stige. , Forårsager isoleringsmediet til at brænde, revne eller delvis smelte og med tiden forårsage sammenbrud. Den termiske nedbrydningsspænding påføres i lang tid og forekommer normalt under driften af kablet.
I kabelfejltesten, under påvirkning af jævnstrøm eller højspænding, opstår der en bue i afladningskanalen, og der opstår et nedbrudsfænomen. Hver sammenbrud beskadiger isoleringsmediet yderligere og udvider udledningskanalen yderligere. Generelt vil modstanden på fejlstedet blive reduceret, og den kritiske nedbrudsspænding vil blive reduceret. I nogle specielle tilfælde, f.eks. Når fejlpunktet er relativt vådt, får varmen, der genereres af udledningsbuen på fejlstedet, fugtigheden ved fejlstedet til at fordampe og spiller en tørrerolle, men isoleringsmodstanden ved fejlen punkt vil stige.