Kabelfejltype

Typerne af strømkabelfejl kan opdeles i fejl med lav modstand, høj modstandsfejl, afbrydelsesfejl, frakoblet jordforbindelse eller kortslutningsfejl, utætte fejl og flashoverfejl. Forskellige fejl har forskellige manifestationer, og årsagerne er også meget stor forskel. di Én, fejl med lav modstand. Den såkaldte fejl med lav modstand refererer til isolationsmodstanden mod jord, når kablet er en kerne eller flere kerner, og isoleringsmodstanden mellem kernen og kerneområdet er 10Zc, lederen har god kontinuerlig ydelse. Ved analyse af kablets driftsstatus er 10Zc kun en værdi for erhvervserfaring og kan ikke bruges som en nøjagtig værdi. Derfor, når du bestemmer, om kablet har en lav modstandsfejl, kan du vælge at bruge lavspændingsimpulsmetoden til detektion. For det andet, afbrydelsesfejl. Afbrydelsesfejlen er en relativt almindelig kabelsvigt i betjeningen af ​​strømnettet, det vil sige kabelkernen er normal under driften, men der er en diskontinuitet i lederen i en eller flere kerner. Det skal analyseres i kombination med den faktiske situation, og der bør træffes rimelige foranstaltninger for at optimere den. . For det tredje, høj modstandsfejl. Det er flashoverfejl. Den såkaldte højimpedansfejl refererer til isoleringsmodstanden for en eller flere kabler i kablet mod jord, eller isoleringsmodstanden mellem kernen og kablets kerne er for lille, og lederen har god kontinuerlig ydelse under betjening af elnettet.