Årsager og skader på spændingsafvigelse?

1. Årsager, der påvirker spændingsafvigelsen
Strømforsyningsafstanden overskrider en rimelig radius af strømforsyningen.
Forkert valg af strømforsyningsledningens tværsnit og for stort spændingstab.
Overbelastning af linjen.
Den elektriske effekt faktor er for lav, den reaktive strøm er stor, og spændingstabet øges.
Slagbelastning og asymmetrisk belastning.
Manglende spændingsreguleringsforanstaltninger eller forkert brug, såsom forkert placering af transformerspaltninger.
Effektfaktoren for elektrostatiske kondensatorer, der er installeret i elforbrugerne, kompenseres ikke automatisk.

2. Den skade af spændingsafvigelse
Skade på elektrisk udstyr
Når spændingen afviger meget fra den nominelle spænding, forringes det elektriske udstyrs driftsydelse, ikke kun driftseffektiviteten reduceres, men udstyret vil sandsynligvis blive beskadiget på grund af overspænding eller overstrøm.
Skade på nettet
Når systemets driftsspænding er lav, reduceres grænsen for transmissionslinjen kraftigt, hvilket kan medføre, at fænomenet med ustabilitet i systemfrekvensen og endda forårsager, at frekvensen af elsystemet bryder sammen, hvilket medfører betydelige tab.