Årsager til udbrænding af motor

Generelt brænder motoren af ​​følgende grunde:

1. Strømforsyningsspændingen er for høj, hvilket i høj grad øger opvarmningen af ​​jernkernen;

2. Strømforsyningsspændingen er for lav, motoren kører med en nominel belastning, og strømmen overstiger ambassadørens viklende varme;

3. Når viklingen repareres og fjernes, er metoden til termisk demontering forkert og brænder jernkernen;

4. Friktionen mellem stator og rotorkerner;

5. Motoroverbelastning eller hyppig start;

6. Burrotor brudt stang;

7. Motoren mangler fase og kører i to faser;

8. Efter tilbagespoling bestemmes det, at viklingens imprægnering ikke er tilstrækkelig;

9. Miljøtemperaturen er høj, motoroverfladen har meget snavs, eller ventilationskanalen er blokeret;

10. Motorventilatoren er defekt, og ventilationen er dårlig; statorviklingen er defekt (kortslutning mellem faser og svinger; statorviklingens interne forbindelse er forkert).