Kina leverandør Huazheng Electric Om teste VLF Cable

VLF kabel test er en teknik til testning af mellemspændingskabler. Den VLF-test kan bruges på to måder, Kina leverandør Huazheng Electric til at introducere dig på følgende måde:

Anvende VLF at måle isolering tab (dvs. isoleringen dissipationsfaktoren eller Tan-delta) ved forskellige VLF frekvenser, der er typisk i området fra 0,01 til 0,1 Hz. I dette tilfælde, IEEE Guide. 400,2 fastlægger kriterierne for vurdering. Tilbehør til delvis decharge test er også tilgængelige fra flere VLF-test sæt fabrikanter.

Anvende VLF til PEX-kabler i et overvåget modstå måde at afsløre potentielle fejl (fejl) i kabelisolationen under en planlagt afbrydelse. Den testede kabel skal kunne modstå en VLF (meget lav frekvens) vekselstrømsspænding for en bestemt test tid uden overslag. Denne metode giver en "go / no go" erklæring. VLF kabel test bruger forskellige bølgeformer typisk sinus og firkantede, spændinger udtrykt for disse bølgeformer er forskellige som RMS er ikke altid relevant. I disse tilfælde referencen er via spidsspændingen. Frekvensområder anvendes, er i området fra 0,01 Hz til 0,1 Hz, hvor frekvens udvælgelse afhænger af belastning af kablet. Test spændingsniveauer beregnes ved anvendelse af en multipel af kablet nominelle spænding, er de i området fra 1,5 U0 til 3 U0. VLF kabel test varierer fra 15 til 60 minutter. IEEE Guide 400,2 etablerer nogle foreslåede prøvespændinger og tidspunkter.

Relaterede læsning:

Rabat på HZKS-3 Automatisk Flammepunkt Tester

Rabat på Bird Repeller

Rabat på HZKS-3 Automatisk Open Cup Flammepunkt Tester