Fælles fejltyper og behandlingsmetoder inden for transformeren

Transformers interne fejl kan generelt opdeles i to kategorier: overophedningsfejl og udladningsfejl. Overophedningsfejl kan opdeles i overophedning med lav temperatur, overophedning i mellem temperatur og høj temperatur overophedning iht. Temperatur. Udladningsfejl kan baseres på forskellige energitætheder. Opdelt i tre typer af høj energiudladning, lav energiudladning og delvis udladning. Med hensyn til mekaniske fejl og indre vandindtrængning mv. Vil det til sidst udvikle sig til elektriske fejl.

Overophedningsfejl er accelereret nedbrydning af isolering på grund af termisk stress. Hvis termisk spænding kun forårsager nedbrydning af varmekildens varmeisolering, er den specielle gas, der hovedsagelig er fremstillet af methan og ethylen, og summen af de to tegner sig for over 80% af de samlede kulbrinter, og andelen af ethylen stiger med temperaturen på fejlpunktet. Vil øge, alvorlig overophedning vil producere spor af acetylen. Når overophedning involverer solide isoleringsmaterialer, udover de ovennævnte stoffer, dannes der en stor mængde carbonmonoxid og carbondioxid. Hvis der ikke er CO eller CO2, kan det være en lokal overophedningsfejl af det blotte metal.

Udladningsfejl er isolationsnedbrydning forårsaget af høj elektrisk spænding. Fejl ved høj energiudladning, også kendt som bueudladningsfejl, har stor gasproduktion og kraftig gasgenerering. Det er ikke let at foruddiagnostisere den opløste gas i olien. Det er ofte i olien efter fejlen. Analyse af gas- og gaskomponenter til diagnosticering af transformatorfejlens art og sværhedsgrad. Fasen med høj energiudladningsfejl er hovedsageligt acetylen og hydrogen, efterfulgt af ethylen og methan; hvis solid isolering er involveret, er indholdet af CO også højt; Lavenergiudladningsfejl er generelt elektrisk gnistudladning, og fejlgasen er hovedsagelig ethylen og hydrogen. På grund af sin lave fejlenergi er de samlede carbonhydrider generelt ikke høje; den delvise udladningsfejl er karakteriseret ved det højeste hydrogenindhold (mere end 85% af de samlede hydrogencarbonhydrider) efterfulgt af methan, og den delvise udledning er et resultat af isolationsdannelse. Dens udvikling kan forårsage isolationsskader og endda forårsage ulykker.

   Transformer intern fejl diagnose metode

1. Bestem fejlets karakteristiske gasindhold (analytiske data) og sammenlign det med opmærksomhedsværdien af det opløste gasindhold i olien. Hvis gaskoncentrationen når opmærksomhedsværdien (den samlede kulbrinte er hydrogen opmærksomhedsværdien 150 ppm, acetylen opmærksomhedsværdi er 5 ppm), skal det noteres for at styrke sporingsanalysen for at finde årsagen.

2. Selvom opmærksomhedsværdien har en vis reference i sandsynligheden for at reflektere fejlen på grund af indflydelsen af gasindholdet i olien, transformatorkapaciteten, driftsmåden, driftsperioden og andre relaterede faktorer, er det svært at korrekt baseret på analyseresultatet af opmærksomhedsværdien alene. Diagnosticering af sværhedsgraden af en transformatorsvigt må ikke være det eneste kriterium for klassificering af udstyr til fejl. På dette grundlag bør også virkningerne af gasproduktionshastigheden og andre aspekter fuldt ud overvejes, og de identificerede transformatorer og de karakteristiske gasser, der skal kontrolleres, skal være forskellige og forskellige. Kun på denne måde kan vi yderligere afgøre, om transformeren er defekt baseret på analysen og lav et foreløbigt skøn over fejlens art. Gasproduktionshastigheden er direkte relateret til mængden af fejlenergi, placeringen af fejlen og temperaturen ved fejlen. Ved at måle gasproduktionshastigheden for fejlgasen kan der foretages en yderligere diagnose af transformatorens indre tilstand.

3. For at klarlægge den reelle årsag til gasgenerering og undgå fejlbedømmelse forårsaget af manglende årsager, skal vi i forbindelse med fejldiagnosen af transformere også fuldt ud forstå strukturen, fremstillingen, installationen og betjeningen, vedligeholdelsen og hjælpeudstyret til den diagnosticerede transformer. I mange sammenhænge kombineret med kromatografiske data til omfattende analyse for korrekt diagnosticering af transformeren med eller uden fiasko.