Almindelige fejl og fejlfindingsmetoder til højspændingsomskifter

Almindelige fejl i højspændingsomskifter

Almindelige fejl på isoleringskontakten er kontaktsvigt eller fastklemning. Hvis afbryderen ikke kommer i kontakt, garanterer kontakten ikke effektiviteten af lukningen under drift. Hvis kontakten mellem kontaktarmen og ledningsføringen på enheden er dårlig, kan temperaturen på ledningsoverfladens kontaktflade være unormal. Hovedårsagen til, at isolationsomskifteren svigter, er selve enhedens ydelse. Hvis produktionsprocessen for afbryderen ikke opfylder standarden, og problemer med kontaktoverfladedesign og materialevalg opstår, kan afbryderens drift være unormal;
3980_副本 På den anden side har installationsteknologien også en vigtig indflydelse på afbryderens arbejdsydelse. Når det primære udstyr til understation er installeret, samles det ikke videnskabeligt i henhold til konstruktionskravene, hvilket resulterer i unormalitet eller stabilitetsreduktion ved samlingen af kontaktarmen og ledningen. Forårsager omskifteren til at mislykkes. I arbejdsprocessen er isolationsomskifteren alvorligt korroderet på grund af luftforurening og utidig vedligeholdelse, hvilket forårsager fastklemmingsproblemet.

Almindelige fejl hos afbrydere inkluderer afslag, forkert betjening, unormal lyd under drift og unormal udløb. Tag fejlbetjening og tripping som et eksempel, når der er en øjeblikkelig overspænding på grund af andre fejl i jævnstrømssystemet, eller der opstår en fejl i driftsgrænseværdiets indstilling af den tilsvarende lukningskontaktor for afbryderen, opstår der en fejl; kapacitansen af ledningslederen til jordstrømmen, hvis linjelægningsafstanden er for lang, kan den frembringe jordstrøm, hvilket påvirker den normale drift af afbryderen; når kredsløbsterminalens nullinie er jordet, kan en del af ladestrømmen strømme ind i jorden, hvilket forårsager funktionsfejl i afbryderen. Årsagen til den unormale udløb af afbryderen er, at beskyttelsesanordningen bedømmer fejlen, og at afbryderen beskytter selve kredsløbet for at forårsage kredsløbsfejl.

Tip til fejlfinding til højspændingskontaktudstyr

Når afbryderkontakten ikke er kvalificeret eller sidder fast, skal du først kontrollere, om afbryderinstallationsprocessen er indlæst. Af hensyn til selve kvalitetsproblemet ved selve kontakten skal du udskifte den, og følg derefter installationsinstruktionerne for at sikre, at udstyret fungerer normalt; For stabiliteten skal de løse dele forstærkes; hvis kontakten er rustet, kan den lettere grad rengøres, og der træffes visse beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre rust i at ske igen. For den alvorligt rustne switch skal kontakten udskiftes. Sørg for den normale funktion af kontakten. Fejlfinding ved afbrydere skal tage forskellige behandlingsforhold i henhold til forskellige præstationer. De almindelige metoder er at kontrollere hver komponents robusthed, belastningstilstanden under driften af udstyret og forbindelsens linie.