Forskel mellem ny hzbs-3 flammepunkttester og gammel

1. Den gamle model bruger 320x240 grafisk LCD-skærm med stor skærm, og den nye model bruger 640x480 farvetouchskærm

2. Den gamle model kan udvide testovnen, men den nye model kan' t (ingen udvidelse i praktisk anvendelse)

3. Den gamle platinopvarmningstråd eller gastændingstilstand er valgfri, og den nye platinopvarmningstrådtilstand (gastændingstilstand bruges ikke i praktisk anvendelse)

4. Op til 255 historiske optegnelser af gamle modeller og op til 50 historiske optegnelser over nye modeller kan lagres

5. Sammenlignet med den gamle model har den nye model det samme temperaturkontrolområde og større temperaturmåleområde

6. Den gamle flash-sensor: iondetekteringsring; den nye flashdetektion: K termoelement

7. Sammenlignet med den gamle model forstærkes den nye model af testovn' s blyskrue, og den stigende højde er højere end før

8. Driftsgrænsefladen er optimeret, selvtestfunktionen tilføjes, og teststandarden øges
9. Hvis afvigelsen mellem flammepunktværdien og den faktiske flammepunktværdi for den gamle model er mere end 5 ℃, skal den nulstilles inden testen. Hvis afvigelsen mellem flammepunktværdien og den aktuelle flammepunktværdi for den nye model er mere end 5 ℃, vil der være en prompt, men det påvirker ikke testenHZBS-3-_01