Forskel mellem olietransformer og tørtransformator?

Forskel mellem olietransformer og tørtransformator?

Selvfølgelig er det samme strømtransformatoren, både for den magnetiske kerne, for viklingskredsløbet. Den største forskel er i "olien" og "tør". Med andre ord har de to forskellige kølemedier. Den førstnævnte bruger transformerolie (naturligvis anden olie, såsom betaolie) som køle- og isoleringsmediet, medens sidstnævnte bruger luft eller andre gasser, såsom SF6 som kølemedium. Olieforandring er kroppen sammensat af jernkerne og vikling placeret i en tank fuld af transformerolie. Tørre forandring ofte jernkerne og vikling med epoxyindkapsling, der er også en meget mere er nu ikke indkapslet, viklingen med et specielt isoleringspapir imprægneret med speciel isolerende maling, etc. for at forhindre vikling eller jernfugtkernen. (Og fordi de to er afledt af forskellige kategorier på grund af forskellige metoder til klassificering, brug og struktur, er vi i snæver forstand)
Med hensyn til udgang og brug er den aktuelle type spændingstype kun 35kV, kapaciteten er forholdsvis lille, ca. 2500kVA. Og på grund af tørforandringsfremstillingsprocessen med det samme spændingsniveau med samme kapacitet for olieforandring er kompliceret. Omkostningerne er høje. Så nu fra mængden af ​​olie eller mere. På grund af miljømæssige ændringer af tørreændringer, flammehæmmende, slagfasthed mv. Under normale omstændigheder installeret i lavspændingsdistributionsrummet og lavspændingsdistributionsskabet installeret side om side.