Forskel mellem resonansforsyningssystem med variabel frekvensserie og resonansforsøgssæt for induktionseffektfrekvens

Der er to typer af resonans AC-modstandsspændingsresonansanordninger:
1. Resonans med variabel frekvensserie
1) Intelligens
2) Ved at justere frekvensen for at nå resonanspunktet er frekvensområdet generelt 30-300 HZ
2. Resonans af strømfrekvensserier
1) Tradition
2) Frekvensen er uændret ved 50 HZ, og resonanspunktet nås ved at justere induktansen.

Forskellige testemner
1. Resonans med variabel frekvensserie tester hovedsageligt følgende udstyr, og parametrene skal leveres som følger:
Kabel: spændingsklasse, længde, tværsnitsareal
Hovedændring: spændingsniveau, kapacitet
Afbrydere, samleskinner, samleskinner, isolatorer: spændingsklasse
GIS: spændingsniveau, interval
2. Den frekvensmodulerede serieresonans tester hovedsageligt følgende udstyr, og parametrene skal leveres som følger:
For vandkraft- og termiske kraftværker: kapaciteten til vandkraftenheder og termiske kraftenheder kræves.
Målemotor: nominel spænding, kapacitet