Faktorer, der påvirker stedet og testforholdsregler for strømfrekvensen modstår spændingstest

Nogle hovedfaktorer, der påvirker strømfrekvensmodstanden for spændingsforsøg, er som følger:

1. Først og fremmest er vi nødt til at vælge den passende kapacitet af testudstyret. Hvis testudstyrets kapacitet ikke er nok eller for stor, vil det påvirke felttesten.

2. Effekten af ​​højde på testkravene: Når højden øges, formindsker rumtætheden, den gennemsnitlige frie bevægelse af elektroner i det elektriske felt stiger, og elektronerne kan samle mere kinetisk energi mellem to kollisioner (sammenlignet med normal densitet) lettere at forårsage ionisering, så luftmediets udledningsspænding falder.

3. For at forhindre generering af overspænding under testen: Hvis spændingen ikke gradvist øges fra nul under strømfrekvensen tåler spændingsforsøg, men Tujia-spændingen på den primære vikling af testtransformatoren, vises den på testproduktet på grund af excitation inrush Overspænding. Hvis strømforsyningen pludselig afbrydes under testen, vil der for en lille prøveudtagningsprøve blive forårsaget en overspænding på grund af det selvinducerede potentiale. Begge de to ovennævnte situationer kan få testartiklen til at punktere ved en fejltagelse. Derfor skal testdriftsreglerne følges strengt, når man udfører strømfrekvensen modstår spændingstest.


4. Effekten af ​​kapacitetseffekten på testværdien: Under vekselstrøms frekvensmodstanden modstår spændingstest er testproduktet normalt en kapacitiv belastning, og testspændingens højspændingsvikling er forbundet til testproduktkondensatoren. På denne måde forårsager den kapacitive strøm, der strømmer gennem den kapacitive belastning, et spændingsfald i testtransformatorens viklingsimpedans, og spændingen på testtransformorens sekundære side falder, hvilket er væsentligt større end den sekundære sidespænding beregnet i henhold til transformationsforholdet. Dette fænomen kaldes" Stigende kapacitetseffekt" det kan ses, at det originale transformationsforhold ikke er relevant, stigningsproceduren er proportional med kortslutningsimpedansen for transformeren, det generelle stigningsområde er ca. {{ 0}}% ~ 30%. For at undgå forkert bedømmelse forårsaget af målefejl skal testeksemplet med større testkapacitans direkte måle spændingen på højspændingssiden.

5. Indflydelsen af ​​forvrængningen af ​​trykbølgeformen på testresultaterne: På grund af de mange ikke-lineære belastninger, der er lagt i kraftenheden, øges den harmoniske kredsløbskomponent, og problemet med forvrængning af netspændingsbølgeformen bliver mere og mere alvorlig . For at beskytte testresultatet er korrekt, skal dets topværdi måles for at eliminere målefejlen forårsaget af spændingsstængforvrængningen.

Under den aktuelle effektfrekvensmodstand for spændingsforsøg skal følgende punkter også bemærkes:

1. Testtransformatoren og kontrolboksen skal have pålidelig jordforbindelse;

2. Under testen kan boostningshastigheden ikke være for hurtig, og det er absolut ikke tilladt at pludselig tænde eller slukke for fuld spænding;

3. Testartiklen skal rengøres og absolut tør for at undgå skade på testartiklen og fejl forårsaget af testen;

4. Hvis testproduktet kortsluttes eller nedbrydes under testen, fungerer overstrømsrelæet i kontrolboksen. På dette tidspunkt skal spændingsregulatoren stilles tilbage til nul og afbrydes, før testproduktet fjernes;

5. Når man udfører højspændings AC / DC test, skal to eller flere personer deltage, og arbejdsdelingen skal være klart defineret, og metoderne for hinanden skal være klart defineret. Og der er en speciel person til at overvåge stedets sikkerhed og overvåge teststatus for testproduktet;
6. Under spændingstestning til boosting eller modstand, hvis nogen af ​​følgende unormale forhold findes, skal spændingen straks reduceres, og strømforsyningen skal afbrydes for at stoppe testen, og testen skal udføres, når årsagen er identificeret.