Forholdsregler for højspændingsdeler

1. Enheden må ikke være omgivet af fremmedlegemer, når den anvendes, for ikke at påvirke målingsnøjagtigheden.
2. Vær opmærksom på at holde driftsafstanden og sikre sikker drift.
3. Kontroller den pålidelige forbindelse af forskellige dele, især den faste jordforbindelse.
4. Når målingen er afsluttet, vil måleren komme ind på stedet, indtil måling viser nul.
5. Brug ikke overtryk, og pas på overfladens renlighed. Opbevares på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug.