Isolationsstøvler (handsker) modstår spændingsprøvningsudstyr, brug forsigtighedsregler

1. Under testen skal operatøren arbejde på en sikker afstand (mindre end 20kV pr. Meter i luften), testfrekvensmodstandsbestanden skal være sikkert jordet, og jordforbindelsen er mindre end 0,1Ω.
2. Isolationsmodstanden skal testes før brug, og dens isolationsmodstand skal være større end 2MΩ.
3. Kontroller, om kontakterne på hver elektrisk komponent er løst, om kontakten er god, og om beskyttelsessystemerne kan fungere normalt, inden brug.
4. Tør isoleringsstiveren, elektroden, elektrodestangen, vandtanken og andre dele med alkohol inden brug.
5. Når prøven er afsluttet, skal vandet drænes, og delene skal tørres med bomuldsstof. Hvis det ikke bruges i lang tid, skal du holde vasken, elektrodestangen og isoleringsstiverne på et tørt og ventileret sted.
6. Arbejd og opbevaring skal være fri for gasser, dampe, kemisk støv, andre eksplosive og aggressive medier.
7. Skal drives af en professionel og nøje overholde driftsprocedurerne. glove tester