Isolationsmodstand tester hensigt

Ved måling af isolationsmodstanden på en enhed er det nødvendigt at afbryde strømforsyningen først; For en enhed (som en kabelledning), der har en kapacitiv egenskab, skal den først aflades, og testen kan udføres efter at have bekræftet, at der ikke er elektricitet.

 

Isolationsmodstandsinstrumentledninger bruger flere tråde af blød kobbertråd, men har også gode isolationsegenskaber, de to ledninger kan ikke sammenflettes for ikke at forårsage målefejl.

 

Isolationsmodstandsmåleren skal placeres i vandret position. Før ledninger skal du først dreje isoleringsmåleren for at se om markøren er i "∞". Kortslut derefter (L) og (E) terminalerne og drej isolationsmodstands testeren langsomt for at se om markøren er i "nul" -position.

 

Ved måling af motorer, transformatorer med stor kapacitet, kabler og kondensatorer skal der være en vis opladningstid. Jo større kapacitet, desto længere opladningstid. Generelt skal læsningen efter et minuts rotation af isolationsmodstandsmåleren være gældende.

 

Overfladen af objektet, der skal testes, skal tørres og rengøres for at undgå snavs for at undgå lækage og påvirke målets nøjagtighed.

 

For at sikre pålideligheden af måleresultaterne skal du gentage målingen to gange eller mere.

11.JPG