fejlfinding af karl fischer titrator

I. Åbent kredsløbsmåling

Når målingen er åben, viser målestatusvisningen og elektrolytisk statusvisning den største. Det digitale LED-display tæller elektrolytten i anodekammeret for at producere overdreven jod, og farven bliver mørkere. Følgende betingelser skal kontrolleres på dette tidspunkt:

1. Mål om stikket og stikket er i god kontakt.

2. Mål om elektrodeledningen er åben og stikket svejses godt.

Åben elektrolyse

Når elektrolysen er åben, har indikatoren for målestatus en indikation, elektrolysestatusindikatoren lyser kun 2 grønne lys, og det "LED" digitale display tæller ikke. På dette tidspunkt skal følgende betingelser kontrolleres:

1. Om elektrolytisk stik og stikkontakt er i god kontakt.

2. Hvorvidt den elektrolytiske ledning på katodekammeret er åben, og om stikket er svejset godt (ved genudlodning af stikket skal man sørge for, at de positive og negative polariteter ikke svejses forkert).

3. Om svejsepunktet for platodetråden i katoden og anodeelektroderne er åbne.

For det tredje måles kortslutningen

Når målingen kortsluttes, er der ingen indikation på displayet for måling og elektrolytisk status, og det digitale LED-display tæller ikke. På dette tidspunkt skal følgende betingelser kontrolleres:

1. Mål, hvis stikket eller stikket er kortsluttet.

2. Mål om elektrodeens to kugleender møder hinanden, eller om der er en kortslutning inde.

3. Om måleelektroden lækker eller ej. Selvom instrumentets elektrolysetid overstiger en halv time eller mere under lækagen, kan det ikke nå slutpunktet (dette er ikke et problem med elektrolytten, og måleelektroden skal udskiftes).

4. Kontakt instrumentet, hvis der er nogen anden funktionsfejl i instrumentet.