Vedligeholdelsesmetode for DC højspændingsgenerator (DC Hipot Tester)

1. Udskift den hydrauliske olie en gang et halvt år og rengør olietanken. Den anbefalede olie skal bruges;

2. Når luften er varm, skal du kontrollere, om køleenheden automatisk er aktiveret (når olietemperaturen er ≥45 grader). (Kølevandstemperaturen skal være under 30 grader)

3. Rengør luftfilteret, mens DC-højspændingsgeneratorens brændstoftank rengøres;

4. Kontroller ofte oliefilterets signallys på DC-højspændingsgeneratoren. Når signallyset er tændt (summeren lyder på samme tid), skal du straks rengøre oliefilteret;

5. Fyld smørestederne for den mekaniske transmission af udstyret efter behov.

6. Overhold altid væskens tilstand. Når væskeniveauet er tæt på den nedre grænse, skal du tilføje den anbefalede hydraulikolie til olietanken i tide;

7. Kontroller regelmæssigt støvtætte enheder på DC-højspændingsgeneratoren. Hvis de er beskadigede eller løse forbindelser, skal de håndteres i tide for at forhindre, at sand og støv blandes ind og beskadiger udstyret.