vedligeholdelse af automatisk olie-dielektrisk tabstester

Automatisk olie-dielektrisk tabstester

1. Efter hver brug skal ekstraktionsopløsningen og neutraliseringshydraulikpladen løsnes for at forhindre, at infusionsslangen deformeres og sidder fast i lang tid, hvilket påvirker brugen.

2. Efter hver brug skal de neutraliserende og ekstraherende væskerør skylles med absolut ethanol for at forhindre, at nedbør blokeres.

3. Midtdelen af ​​infusionsslangen bruges i lang tid, og hvis den mærkbart deformeres eller sidder fast, skal den udskiftes. Når slangen udskiftes, skal du fjerne slangen fra pumpens rille sammen med messingfugen, udskifte den med en ny slange og udskifte den som den er.

4. Reagenserstatning: Den gamle reagens er opbrugt. Skru den gamle reagensflaske ud, og udskift den med en ny.