Bemærkninger om brugen af resonansenhed med variabel frekvensserie

For at sikre den høje effektivitet af resonans med variabel frekvensserie skal følgende aspekter bemærkes:

1. I processen med at bruge resonansindretningen til frekvensomdannelsesserier, skal du være opmærksom på at undgå opbevaring og høj temperatur, og brug enhedens frekvensomformningssononstanstrykanordning i et højt fugtigheds-, brandfarligt, eksplosivt, stærkt magnetfeltmiljø.

2. Når VVF-seriens resonansindretning opretholdes, skal den ydre skal på VVF-seriens resonansspændingstestanordning rengøres med en fugtig klud og neutralt rengøringsmiddel. Slibemidler og opløsningsmidler bør ikke bruges.

3. Før du kører, skal du kontrollere, om resonansenheden til frekvensomformningsserien er intakt, og de tilsluttende ledninger er intakte, for at sikre udgangen, signalprøvekablet er sikkert tilsluttet, og der er ingen modstand mod ledning.

4. Inden du bruger resonansenheden med variabel frekvensserie, skal du også sikre dig, at forbindelsen er nøjagtig, især jordkredsløbet skal være sikkert jordforbundet;

5. I testen af resonansanordning med variabel frekvensserie er det ikke tilladt at pludselig afbryde strømmen. Strømforsyningen kan kun afbrydes, når resonansen for variabel frekvensserie modstå spændingstestanordning trækkes fra testtilstanden under hver test.