Driftsprincipper for højspændingsfasepind

1. Under feltafprøvningen skal operatøren arbejde i henhold til sikkerhedsafstandstandarden for højspændingstesten i kraftafdelingen.
2. Spændingsniveauet for den testede isolationsstang er ≤ 220KV.
3. (Særlig opmærksomhed: Kontroller isoleringsstangens isoleringsegenskaber omhyggeligt før hver brug, vær opmærksom på vejrforholdene og overhold nøje de relevante regler i den nationale højspændingsprøve!)
4. Når du bruger den, er det nødvendigt omhyggeligt at implementere sikkerhedsreglerne og -forskrifterne for enheden og nøje overholde de relevante bestemmelser i DL408-91 sikkerhedsarbejdsbestemmelser (elektrisk del af kraftværksstationer), opbevare instrumenterne omhyggeligt, og kontroller regelmæssigt isoleringen.
5. Isoleringsstangen er en teleskopisk type med 6 sektioner. Når den er i brug, uanset om arbejdsspændingen er den højeste spænding, skal den teleskopiske isoleringsstang trækkes til den længste tilstand (ca. 3,1 meter). Det kan kun holdes på det sjette afsnit, når man ryster hænder. , Skal ikke ryste hænder i 5. kvartal.
6. Undgå at bruge radiosenderapparater (interphone osv.) På samme tid under brug for ikke at forstyrre modtageren.