Driftsmetode til transformatorisolationsmodstandstest

(1) Kontroller, om isoleringen af ​​meggeren eller selve isolationstesteren og målelinien er god. Inspektionsmetoden er at forbinde meggerterminalen på megger- eller isolationstesteren til jordledningen, tilslutte måleterminalen til den ene ende af målelinien og suspendere den anden ende af måleledningen, tænde for isoleringens outputkontakt tester (eller ryste megohmmeteret til den nominelle hastighed), isolationsmodstandsaflæsningen er tæt på uendelig, og isolationsmodstandsaflæsningen af ​​den øjeblikkelige kortslutning er nul.

(2) Kortslut alle terminaler af den høje, mellem og lave vikling af den testede transformer med ledninger, og aflad den målte vikling til jorden og resten af ​​viklingerne før måling.

(3) Tænd for udgangskontakten på isolationstesteren (eller ryst meggeren til den nominelle hastighed), tænd hurtigt løkken for at måle viklingsisolationsmodstanden, og registrer tændtid.

(4) Når tiden når 15s, skal du straks læse isolations R15-modstandsværdien og derefter læse R60-værdien efter 60s. Hvis det er nødvendigt at måle polarisationsindekset, skal testtiden forlænges til 10 minutter, og en værdi skal læses hvert minut, og samtidig skal der foretages en nøjagtig registrering.

(5) Når sluttidspunktet er nået, skal du fjerne målekablet fra transformatorviklingen og slutte målekablet til jordledningen til afladning.

(6) Skift ledningerne og udfør ovenstående procedurer for at måle isolationsmodstanden for hver vikling.