Punkter at bemærke under testen af effektkvalitet

1. Det er nødvendigt at indsætte den aktuelle testklemme inden testning, og det er strengt forbudt at klemme det målte signal først og derefter indsætte den aktuelle klemmekontakt, hvilket svarer til det andet åbne kredsløb i den aktuelle testklemme. Frakobl den aktuelle testklemme fra hovedenheden.

2.For at sikre nøjagtigheden af hver kanal skal testklemmerne svare til en, og hver strømklemme skal være korrekt indsat i det eneste tilsvarende stik. Skift af forskellige input reducerer testnøjagtigheden, men den generelle testnøjagtighed vil ikke overstige ± 2%.

3.Når der tilsluttes spændingssignal, skal testledningen først tilsluttes instrumentets spændingsklemme og derefter til spændingsklemmen på den enhed, der testes; Når testen er afsluttet, skal spændingsstikket på den enhed, der testes, først fjernes, og derefter må instrumentsiden fjernes. (Dette er især vigtigt, ellers kan det forårsage en større ulykke)