Fejllinjetype

Typen af fejl i kraftledninger er primært opdelt i følgende punkter:

For det første er det åbne kredsløbssvigt

Linjebrydsfejl er en fejl, hvor en sløjfe af linjen er unormalt frakoblet, således at strømmen ikke kan strømme i sløjfen. Som brudte ledninger, dårlig kontakt mv.

For det andet kortslutningsfejl

De to punkter med forskellige potentialer i ledningen er kortsluttet af lederne, hvilket forårsager, at linjen ikke fungerer normalt, hvilket kaldes kortslutningsfejl.

For det tredje, grundfejlen

En fejl forårsaget af unormal jordforbindelse på et punkt i linjen kaldes en jordfejl. Jordfejl har enkeltfasede jordfejl, tofasede eller trefasede jordfejl. Til enfasejording af et neutralt jordingssystem udgør det faktisk en enkeltfaset kortslutningsfejl. Ved enfaset jordforbindelse, hvor det neutrale punkt ikke er jordet, vil spændingen af de tre relative grunde blive ændret alvorligt, hvilket resulterer i elektrisk isolationsnedbrud og lignende.

Den stålkernede aluminiumstrengetråd til overførselsledninger bryder ofte, strejker og overophedes. De tre metaller (Zn, Ae, Fe) forårsager ofte afbrydelse på grund af kontaktkorrosion af forskellige metaller.

For at finde fejlen i strømledningen skal du først bestemme hvilken fejl der tilhører det i henhold til fejlfænomenet, og bestemm derefter fejlområdet i overensstemmelse med den del, hvor fejlen kan opstå, og brug derefter fejlkabelfejeren til at finde fejlpunktet .