Forholdsregler ved kondensator-interelektrodekapacitetstest

(1) Udstyret, der er i drift, skal aflades efter strømafbrydelse, og derefter skal højspændingsledningen fjernes og måles, ellers forårsager det målefejl.
(2) Forbindelsesmetoden skal vælges i henhold til kapacitansen for kondensatoren, der testes, og vær opmærksom på at overvinde påvirkningen fra voltmeter eller ammeter.
(3) Når du udfører kondensatorens kapacitansetest, prøv at undgå måling ved hjælp af sikring. Hvis der er en indbygget sikring, skal du være opmærksom på teststrømmen.
(4) Når du tester kapacitansen mellem koblingskondensatoren og afbryderkondensatoren med positive ledninger, skal du være forsigtig, at lavspændingselektroden isoleres fra jorden.
(5) Kondensatorer med god isolering, ændringen i kapacitans er lille. Den pludselige stigning i kapacitansværdien betragtes generelt som en nedbrydning af en del af kondensatorelementet, fordi kondensatoren er sammensat af et antal sektioner, der er forbundet i serie, og antallet af seriesektioner reduceres, og kapacitansen øges . Hvis nogle komponenter er brudt, falder kapacitetsværdien. Kondensatortesten kan også følsomt afspejle isoleringstilstanden for kondensatorens imprægnering. Hvis tanken er dårligt forseglet, reducerer imprægneringslækage kapacitetsværdien, og vandkapaciteten øges, når vandet er indført.