Forholdsregler for brug på stedet af ledningsklemmer i høj højde

Fremkomsten af ​​ledningsnet til højhøjde overførte de traditionelle højhøjdefunktioner til jorden, løste fundamentalt farerne ved klatring og forbedrede arbejdsforholdene hos operatører på stedet.

1. Læs brugsanvisningen grundigt inden brug.

2. Vær omhyggelig med at holde sikker afstand fra levende udstyr under brug! ! !

Når du bruger ledningstangen, er der ledninger forbundet. Når du løfter eller sænker, skal du holde sikker afstand fra det omgivende udstyr med mærker og være særlig opmærksom på sikkerheden! ! !

3. Hvis kæberne er fastspændt på skruerne, klemmekraften er lille, eller forbindelsesledningerne er i dårlig kontakt, vil det påvirke testresultaterne.

4. Når du fjerner det efter brug, skal du sørge for at håndtere det forsigtigt.

5. Skub ikke kunsttangens underkæbe kunstigt op, bøj ​​eller klem det indvendige wiretov.

6. Vær opmærksom på at tilføre smøreolie til de glidende dele og undgå støv.

7. Opbevares på et rent, tørt sted efter brug.

159092468_4_20190417021002501