Forholdsregler ved brug af multimeter

(1) Før du bruger multimeteret, skal du først udføre "mekanisk nuljustering", det vil sige, at når der ikke er elektricitet, der skal måles, skal multimeterpekeren pege til positionen nulspænding eller nulstrøm.
(2) I processen med at bruge multimeteret kan metaldelen af ​​testpennen ikke røres med hånden for at sikre nøjagtigheden af ​​målingen på den ene side og den personlige sikkerhed på den anden side.
(3) Når man måler en bestemt mængde elektricitet, er det ikke muligt at skifte gear, mens man måler det samme system, især når man måler højspænding eller stor strøm. Ellers vil multimeteret blive ødelagt. Hvis du har brug for at skifte gear, skal du først afbryde testledningerne og derefter gå til målingen efter gearskiftet.
(4) Når du bruger multimeteret, skal det placeres vandret for at undgå fejl. Samtidig må vi også være opmærksomme på at undgå påvirkning af det ydre magnetfelt på multimeteret.
(5) Efter brug af multimeteret skal overførselsafbryderen placeres i det maksimale vekselstrømsområde. Hvis det ikke bruges i lang tid, skal batteriet inde i multimeteret også tages ud for at forhindre, at batteriet korroderer andre enheder i måleren.