Forholdsregler ved brug af en isoleringsmodstandstester

绝缘电阻

1. Når du måler en enheds isoleringsmodstand, skal du først afbryde strømforsyningen; for enheder med kapacitive enheder (f.eks. kabellinjer) skal du først tømme og bekræfte, at der ikke er strøm før testning.

2. Kabelinstrumenter til isoleringsmodstand bruger flere tråde af blød kobbertråd, og de skal have gode isoleringsegenskaber. De to ledninger må ikke være sammenfiltret for at undgå at forårsage målefejl.

3. Isoleringsmodstandsmåleren skal placeres i graders position. Før du ikke kabler, skal du rulle isoleringsenergimåleren for at se, om markøren er på "∞". Kortsæt derefter de to klemmer (L) og (E), og rull gradvist isolationsmodstandsforsøgeren for at se, om markøren er i "nul" -position.

4. Ved måling af motorer, transformatorer med stor kapacitet, kabler og kondensatorer skal der være en vis opladningstid. Jo større kapacitet, jo længere opladningstid. Generelt gælder, at aflæsningen af isoleringsmodstandsmåleren efter et minuts rullning skal være fremherskende.

5. Testobjektets udseende skal tørres rent, og der må ikke være snavs for at undgå elektricitet og påvirke målingens nøjagtighed.

6. For at sikre pålideligheden af måleresultaterne skal målingen gentages to gange eller mere.