Forholdsregler ved brug af sløjfemotstandstesteren

Forholdsregler
Før brug skal instrumentets jordterminal være godt jordet.
2 Efter testen skal du trykke på nulstillingsknappen for at slukke for afbryderen. Bemærk: Det er strengt forbudt at adskille og teste kabler under strøm.
3 Instrumentet ser unormalt ud. Tryk først på nulstillingsknappen for at nulstille instrumentet.
4 Reparationer på instrumentet skal udføres af fagfolk og må ikke håndteres af dig selv.
5 Dette instrument bruges til at måle sløjfens modstand, og det er ikke tilladt at måle den induktive sløjfe.
Almindelige problemer og løsninger
Som følger
Almindelige fejl
Intet display efter tændt.
Instrumentets interne plug-in er løs 3) Computerkortet er defekt
“Overrange eller linje er ikke tilsluttet” vises 1) Strømfejl i instrumentet 2) A / D-kortfejl
3) Dårlig kontakt eller ingen sløjfe på testledningerne