Forberedelse før brug DC Hipot Tester

Forberedelse før brug DC Hipot Tester

Kontroller DC-højspændingsgeneratorens integritet og sørg for, at kablerne ikke har afgang og kortslutning.

Læg kontrolboksen og spændingsmultiplikatoren til det sikre sted og tilslut strømkablet, kablet og jordforbindelsestrådene. Jordkablet må ikke bruge hinanden.

Kontroller, at afbryderen er slukket, ipotten vender tilbage til nul, og overspændingsbeskyttelsen er indstillet korrekt (normalt er det 1,10 ~ 1,20 gange for testet spænding).

Dc hipotester