Forberedelse til gaskromatografiforsøg

Foruden at fremstille en gaskromatograf og prøveprøver for en gaskromatograf til udførelse af et eksperiment, er det nødvendigt med nitrogen (nitrogen med høj renhed), hydrogen (hydrogen med høj renhed) og luft (ren og oliefri) (med et tryk reducerende ventil). Det kan kun tændes, det kan ikke betjenes, og det må ikke opvarmes, ellers beskadiger detektoren. 2. Det er også nødvendigt at fremstille standardgas, en høj koncentration og en lav koncentration for at markere udstyret, hvilket svarer til udstyrets balance eller vægt. 3. Der kræves en computer til fejlfinding.