Resonans testet produkt

Resonansprodukterne i serien er generelt opdelt i 10kV, 35kV, 110kV tværbundne gummi- og plastkabler, 66kV, 110kV, 220kV kombinerede elektriske apparater (GIS), hydrauliske og termiske kraftgeneratorer eller krafttransformatorer osv., Hovedsageligt til kraftfrekvens AC-modstandsspænding Testen bruger en variabel frekvensserie med resonansbestandig spændingsmetode.

I henhold til de forskellige serieresonanskonfigurationsskemaer for de testede produkter er den tekniske løsning af serieresonansen forskellig, fordi de tekniske parametre for de testede produkter er forskellige, og den krævede konfigurationsliste er forskellige. Her kender kablet hovedsageligt længden på kablet, tværsnitsarealet på kablet og spændingsniveauet på kablet for at bestemme kapacitet og spændingsniveau for den krævede serieresonans. GIS-siden ved hovedsageligt, hvor meget spændingsniveauet der skal testes for det neutrale punkt. AC-modstandsspændingstesten af vandkraftgeneratorer og termiske strømgeneratorer kender hovedsageligt generatorens kapacitet og det nominelle spændingsniveau.

04