SF6-kretsbryderens vandindholdsmålingskrav

Testindholdsstandard (μl / l, 20 ° C)
I fabrikken og eftersyn af svovlhexafluoridafbryderen (før hele aggregatet) skal brydningsenhedens og søjleenhedens fugtværdier måles separat. ≤150
Fugtværdien af afbryderen måles ved søjlens nedre inflationsport ved overdragelsestidspunktet. ≤150
Under drift måles vandtryksværdien af strømafbryderen ved hjælp af søjlens nedre inflationsport. Testcyklussen er specificeret i "Prøveprocedure". ≤200
Under drift må svovlhexafluoridafbryderen om nødvendigt måles fra det selvforseglende led i hovedboksen for at åbne luftkammerets luftindhold. ≤300

HZSF-641 SF6综合测试仪 (20)