SF6 Elektrisk udstyr lækager farer

SF6 Elektrisk udstyr lækager farer

(1) Selv om SF6-gas er farveløs, lugtfri og giftfri, er den en inert og tung gas, der ofte er deponeret i områder med lavt depression, hvilket får rummet til at blive isoleret fra luften og udviser iltmangel og er let forurenet af miljøet Clear. På arbejdspladsen kan farlige nedbrydningsprodukter skade menneskers sundhed, når niveauet af SF6-gas i luften overstiger et bestemt niveau.
(2) Lækage af SF6 elektrisk udstyr resulterer i tab af SF6 gas, reduktion af gas renhed, forøgelse af urenheder i vand, syre, hydrolyserbare og hydrolyserbare materialer, hvilket resulterer i dårlig eller endog ukvalificeret mediekvalitet. Lækage skyldes også affald, vægtforøgelse af arbejdsbelastningen af ​​drift og vedligeholdelse.
(3) SF6 gas dielektrisk styrke og gastryk har et større forhold. Kun ved at holde trykket inden for konstruktionsgrænserne og undgå lækage kan det elektriske udstyr betjenes ved eller vedligeholdes på det konstruerede isolationsniveau.

sf6 de.jpg