SF6-gasdensitetsrelækalibratorprincip

Gastrykket, som er indesluttet i beholderen, ændres med temperaturen, og for at have en samlet standard bruger vi normalt det relative tryk på 20 ° C som standardværdien. Når tæthedstabellen er kalibreret, omdannes det målte tryk til det ækvivalente tryk ved 20 ° C i overensstemmelse med det tilsvarende forhold mellem tryk og temperatur og sammenlignes derefter.