Sf6 Gasfunktioner

SF6-gas er en farveløs, lugtfri, ikke-giftig og ikke-brændbar, gennemsigtig gas. Under normale omstændigheder er der mulighed for kondensering, og gassen kan opretholdes over 45 grader Celsius. Under et ensartet elektrisk felt er dets isolering tre gange så stor som luften, og i fire atmosfærer svarer isoleringen til transformerolie.
Ved stuetemperatur er en inert gas. Reagerer generelt ikke med andre materialer.
Fremragende isoleringsevne, har også unikke termiske og elektriske egenskaber.
Den nuværende SF6-gas anvendes hovedsagelig i kraftindustrien. SF6-gas anvendes til 4 typer elektrisk udstyr som isolering og bue-slukning; SF6-afbrydere og GIS (her henvises til svovlhexafluorid lukkede type kombinationsapparater, internationalt kendt som "Gasisoleret Switchgear"), SF6-omskifterudstyr, SF6-isolerede transmissionsrørledning, SF6-transformer og SF6-isolerede transformerstation. 80% til høj- og mellemspændingsudstyr.
Nedbrydningsprodukter af SF6 er generelt stærkt ætsende og giftige.