Det grundlæggende koncept for jording modstand

Det grundlæggende koncept for jording modstand

Jording modstand refererer til strømmen gennem jordkroppen i jorden og den omgivende diffusion opstår modstand. Jorden har en vis resistivitet, hvis der er en strøm, så har jorden et andet potentiale overalt. Når strømmen sprøjtes i jorden gennem jordkroppen, spredes den i form af det nuværende felt, jo længere væk fra jorden, jo større er det halvkugleformede spredningsområde, jo mindre er strømtætheden i jorden, 15 ~ 20m væk ), Er diffusionsafstanden for modstanden og jordstrømsdensiteten tæt på nul, potentialet har været nulpotentiale.

Forholdet mellem potentialet Um i jorden peger til jordstrømmen I defineres som jordmodstanden R, R = Um / I på det tidspunkt. Når jordstrømmen er fast, er jordingsmodstanden mindre, jo lavere er potentialet Um, ellers jo højere. Jordforbindelsen afhænger hovedsagelig af strukturen, størrelsen, dybden af ​​den nedgravede jord og den lokale jordresistivitet. Fordi resistiviteten af ​​metaljordkroppen er meget mindre end jordresistiviteten, er selve jordingens modstand ubetydelig i jordforbindelsen.

Grounding resistence tester