Den korrekte driftsproces for SF6 gasvakuumpåfyldningsanordning

De vigtigste funktionelle dele af SF6-gasvakuumopladningsenheden er kompressorer, vakuumpumper, kølesystemer, tørfilterregeneratorer, opvarmere, renseapparater, filtre, rør, ventiler, instrumenter, elektriske betjeningselementer og konstruktionsdele, rammepaneler, gåhjul og opbevaringstanke , etc.

Den korrekte driftsproces for SF6 gasvakuumpåfyldningsanordning

1. Genvinding af SF6-gas

Når SF6 ekstraheres fra et gaskammer, strømmer gassen automatisk gennem rensningsfilteret, komprimeres og afkøles af SF6-kompressoren og kan opbevares i SF6-lagertanken i gasformig tilstand eller i flydende form under et bestemt højt tryk .

2. SF6 switch vakuum

Luften og fugtigheden i kontakten kan fjernes med vakuumpumpen, og vakuumpumpens udløb er åben for atmosfæren.

3. Oppust

Den rensede og tørrede SF6 fyldes fra lagringstanken tilbage til det evakuerede luftkammer, indtil trykket i luftkammeret når det indstillede arbejdstryk. Ovenstående arbejde udføres i to trin:

Ved hjælp af SF6-lagringstanktrykket strømmer gassen til SF6-kontakten, indtil det forudbestemte inflationstryk er nået.

2. Når trykket i SF6-opbevaringstanken er afbalanceret med SF6-afbrydertrykket, bruges kompressoren til trykbehandling og oppustning, indtil det forudbestemte oppustningstryk er nået.