Betydningen af Sf6 Gas Renhedstest

Betydningen af Sf6 Gas Renhedstest

Gasrensningskontrol af SF6 elektrisk udstyr i drift er meget vigtigt. Niveauet af gas renhed på det elektriske udstyr af bue ydeevne, dielektrisk styrke og elektrisk udstyr har en stor indvirkning.
SF6-gas er en meget inaktiv gas, fluor-svovlkovalent binding og fluorelement, der er højt negativ, således at SF6-gas har en meget god elektrisk isolationsegenskaber og bueydelse. Generelt er SF6-gas svær at revne, dets krakningstemperatur over 2000K, S og F + plasma kræves nedbrydning på op til 22,4ev og SF6 i dekomponeringen af (10-5-10-4) sekunder. Tidskompleks rekombination, kun Når SF6-gas i nærvær af en vis mængde H20, O2 og brændingen af forskellige organiske stoffer eller metaldampmolekyler vil producere en række ikke-genvindbare SF6 (dets sammensætning er meget kompleks) Spaltningsprodukter. Almindeligt anvendte SF6-gasrenhedsdetekteringsmetoder analyseres ved gaskromatografi og gaschromatografi-massespektrometri (GC-MS).