Formålet med at måle DC-modstanden for en transformatorvikling

1 Kontroller svejsekvaliteten på ledningerne og lederne inden i viklingen;

2 Kontroller, om kontakten på hver position i hanskifteren er god;

3 Kontroller viklingen eller ledningen for brud;

4 Kontroller, om den parallelle gren er korrekt, uanset om der er en eller flere afbrydelser af det viklede sår med flere parallelle ledninger;

5 Kontroller tilstedeværelsen eller fraværet af kortslutninger mellem lag og sving.