Højspændingsomskifterens rolle og årsagen til høj temperatur

Højspændingsomskifter er elektrisk kabinetudstyr, der bruges i elsystemer. Højspændingsomskifterens rolle er at åbne, lukke, styre og beskytte elsystemet under processen med produktion af kraft, transmission, distribution og energikonvertering. Komponenterne i højspændingsomskifter er hovedsageligt højspændingsafbrydere, højspændingsisolationsafbrydere, højspændingsbelastningsafbrydere og højspændingsbetjeningsmekanismer.

Der er mange klassificeringsmetoder for højspændingsomskifter. For eksempel kan de opdeles i aftageligt højspændingsafbryderudstyr og fast højspændingsafbryderudstyr gennem installationen af afbrydere eller opdeles i åben type højspændingsomskifter og metalindkapslet kassetype i henhold til skabets struktur . Højspændingsafbryderudstyr, metalindkapslet højspændingsafbryderudstyr og metalindkapslet armeret højspændingsafbryderudstyr.

Den faktiske temperaturstigning inden i switchgear, især forbindelsesstangen, er altid højere end de data, der er målt ved typetest. Hovedårsagerne er som følger:

(1) De målte data for typetesten udfyldes normalt i laboratoriet, og varigheden er ikke lang, overstiger normalt ikke 8 timer, har ikke den kumulative virkning af temperaturstigning og kan ikke svare til langvarig drift og kontinuerligt opvarmningsudstyr.

(2) Forskellige metaller har forskellige ekspansionseffekter. Koefficienten for metaludvidelse af stålbolte er meget mindre end kobber- og aluminiumssamlerne, især for udstyrstykker af bolttypen. Med belastningsstrøm og temperaturændringer under drift vil graden af ekspansion og sammentrækning af aluminium eller kobber og jern være Der er forskelle, der forårsager krybning, det vil sige den langsomme plastiske deformation af metal under påvirkning af spænding. Processen med krybning har også et stort forhold til temperaturen i forbindelsen.

Højtemperaturafbryderkabinet temperaturstigningstestanordning

Praksis har vist sig, at når ledets driftstemperatur overstiger 80 ° C, vil forbindelsesmetallet udvide sig på grund af overophedning, kontaktfladen vil blive forskudt, og mikro-hulrum vil blive dannet og oxideret. Når belastningsstrømmen falder, og temperaturen vender tilbage til den oprindelige kontaktposition på grund af belægningen af oxidfilmen på kontaktfladen, er det umuligt at komme direkte i kontakt med metallet under den originale installation. Den øgede kontaktmodstand for hver cyklus af temperaturændring vil forøge varmen i den næste cyklus, og den øgede temperatur vil yderligere forværre ledets arbejdstilstand og således danne en ond cirkel.

(3) Forkert tryk på fastgørelsesboltene ved samlingen. Nogle installations- eller vedligeholdelsespersonale mener, at jo strammere forbindelsesboltene er, jo bedre er det. Især aluminium busstangen har en lille elastisk koefficient. Når møtrikets tryk når en bestemt kritisk trykværdi, hvis styrken af materialet er dårlig, og derefter det forkerte tryk øges, vil det få kontaktoverfladen til at deformere og bule. Kontaktmodstanden øges, hvilket påvirker effekten af lederkontakt.

(4) Konduktiviteten for det valgte ledermateriale opfylder ikke kravene, og de fleste af dem hører til manglen på renhed af lederråvarerne.

(5) Andre faktorer på stedet, såsom forkert installation og vedligeholdelsesprocesser, såsom utilstrækkelig behandling af kontaktfladen på samleskinnen under behandling, tilslutning og installation, ujævnhed, glathed og manglende anvendelse af specielt elektrisk fedt osv. Kontaktområdet reduceres, og kontaktmodstanden øges for at generere varme.

Lavspændingsafbryderudstyr er en slags lavspændingsdistribueringsenhed, der involverer den komplette samling af lavspændingsomskifter ifølge et bestemt ledningsskema. Bruges til distribution af strøm og belysning i strømforsyningssystemer under 1000V. Det har også to kategorier: fast installation og udtræksinstallation.