Trekanalstransformator DC resistens testeregenskaber og forholdsregler til brug

Trekanalstransformator DC resistens testeregenskaber og forholdsregler til brug

Tre-kanals transformator DC resistens tester egenskaber
◆ Samtidig afprøvning af transformatorens Y-trefas-vikling DC-modstand kan i høj grad forkorte målingstiden;
◆ Det kan hurtigt og præcist måle DC-modstanden af transformatorviklinger;
◆ Med perfekt beskyttelsesfunktion;
◆ Lille størrelse og let at bære;
◆ LCD fuld kinesisk menu, enkel og intuitiv drift;
◆ Hurtig testhastighed, høj nøjagtighed, god data repeterbarhed og stærk anti-interferens evne;

Tre-kanalstransformator DC-modstandstestere forholdsregler
1 Ved måling af den ubelastede spændingsregulerende transformator skal udladningen afbrydes, inden trykudskifteren skiftes, og trykudskifteren kan kobles efter slutningen af udladningsindikatoren.
2 Det er ikke tilladt at fjerne ledningerne under målingen.
3 Hvis opladningsværktøjet og den aktuelle visningsværdi er stillestående i lang tid, kan den målte modstand af viklingen overstige det aktuelle strømmåleområde, og strømmen må ikke nå den forudindstillede værdi. På dette tidspunkt kan du trykke på knappen "Afslut" for at vende tilbage, vælg den aktuelle og prøv igen.
4 Når du udskifter sikringen og tilbehør, skal du bruge den samme model som instrumentet.