procedure Transformator Olie Fordeling spænding test

procedure Transformator Olie Fordeling spænding test

For at vurdere den isolerende egenskab af dielektrisk transformer olie, er en prøve af transformerolien taget og fordelingen spænding måles. Jo lavere nedbrydnings- spænding, jo dårligere kvalitet transformerolien.

 

Transformerolien fyldes i beholderen af testindretningen. To standard-kompatible testelektroder med en typisk clearance på 2,5 mm er omgivet af den dielektriske olie.

En test spænding påtrykkes elektroderne og kontinuerligt øges op til fordelingen spænding med en konstant, standard kompatibel slew rate på fx 2 kV / s.

På et vist opdeling spændingsniveau forekommer i en lysbue, hvilket fører til et sammenbrud af prøvespændingen.

En øjeblikkelig efter tænding af lysbuen, er testen spænding slukkes automatisk af test-enhed. Ultrahurtig slukke er meget ønskeligt, da det forkoksning på grund af den elektriske bue skal begrænses for at holde den ekstra forurening så lavt som muligt.

De indretning måler og rapporterer roden transformer olie test middelværdi af nedbrydningsspændingen.

Efter transformerolie testen er tilendebragt, isoleringen olie omrørt automatisk og testsekvensen udføres gentagne gange: typisk 5 gentagelser, afhængig af standarden.

Som følge nedbrydningsspændingen beregnes som middelværdien af de enkelte målinger.

olie opdeling spænding tester