Forholdsregler ved måling af transformatorolie fugtighedstester

Sørg for, at nålen med en flydende prøveinjektor indsættes i elektrolyseopløsningen, når du injicerer prøven i titreringscellen, prøveinjektoren (uanset om prøven er gas, fast eller væske), og prøven ikke skal komme i kontakt med titreringscellens og elektrodens indvendige væg .

Det typiske måleområde for dette instrument er 10 µg ~ 10 mg, det er nødvendigt at kontrollere mængden af prøve korrekt i overensstemmelse med fugtighedsindholdet i prøven for at få et korrekt måleresultat.

Se nedenstående tabel for prøvestørrelse.

Fugtighedsindhold

Vægt af prøven

100%

Cirka 10 mg

50%

20 ~ 10 mg

10%

100 ~ 10mg

1%

1g ~ 10mg

0,1%

10g ~ 10mg

0,01%

20g ~ 100mg

0,001%

20g ~ 1g

0,0001%

20g ~ 10g

微水-2