Transformer olie test liste

Transformer olie test liste

Breakdown spænding

IEC 60156

Buchholz Gas

IEC 60567

Klor

Laborelec metode

Vinduesfarve og -udseende

ISO 2049

Ætsende svovl

IEC 62535

Ætsende svovl

ISO 5662

Ætsende svovl

DIN 51353

Ætsende svovl

ASTM D1275B

Ætsende svovl (efter harpiks behandling)

IEC 60296

DBDS

IEC 62697

 Graden af polymerisering

IEC 60450

Massefylde

ASTM D4052

Massefylde

ISO 3675

Dielektriske varmeafledning faktor
(alternativ væsker, mineralsk olie)

IEC 60247

 Opløste gasser

IEC 60567

Opløste metaller

ASTM D7151

Filtrering (0,8 μm)

ASTM D4055

Brand punkt (Cleveland Open Cup)

ASTM ASTM D92

Flammepunkt (Pensky Martens CC)

ASTM D93 (Cleveland Open Cup)
ISO 2719 (Pensky-Martens lukket kop)

Furaner

IEC 61198

Gasning

IEC 60628 (metode A)

Hæmmer (DBPC)

IEC 60666

Interfacial spænding (IFT)

ASTM D971

Metal desactivator (Irgamet 30)

Laborelec metode

Metal passivator (Irgamet 39)

IEC 60666

Metal passivator (TTA og BTA)

IEC 60666

Methanol

Laborelec metode

Neutralisering indeks, surhedsgrad

IEC 62021

 Oxidationsstabilitet

IEC 61125 metode A, B eller C
ASTM D2440
ASTM D2112
ASTM D2272

Partikel tælling

IEC 60970

 PCB analyse 

IEC 61619 (Sum 109 kongenere)
EN 12766-2 (Sum 6 kongenere)
OVAM CMA/3/A

Polyaromatiske kulbrinter (PAH)

IP 346

Hæld punkt

ISO 3016

Resistivitet (alternative væsker)

IEC 60247

Resistivitet (mineralsk olie, alternative væsker)

IEC 60247

RPVOT

ASTM D2112

Sediment og slam

IEC 60422

SEM/EDX

Laborelec metode

Omstrejfende gasning

ASTM D7150

Strukturel analyse

IEC 60590/Brandes

Svovlindhold

ASTM D5185

Viskositet

ASTM D7042

Viskositet

ISO 3104

Vandindhold

IEC 60814