Transformator Drej Ratio Spændingsforhold og Ratio Fejl

Transformator Drej Ratio Spændingsforhold og Ratio Fejl


Drejer Ratio for en transformer er defineret som forholdet mellem antallet af sving i Primær til antallet af sving i sekundæret.

 

Spændingsforholdet er defineret som forholdet mellem transformatorens primære spænding og sekundærspændingen.

 

I transformere med små transformationsforhold er Turns-forholdet normalt lig med spændingsforholdet. For transformere med højere transformationsforhold kan spændingsforholdet imidlertid være forskelligt fra drejningsforholdet. Dette kaldes Ratio Error.

 

Forholdsfejl kan skyldes en række faktorer såsom lækage induktans, kobber tab i transformeren og inter vikling kapacitans.

 

Forholdsfejlen opdages ved en forholdstest. En simpel ratio test involverer at anvende en fast spænding på den primære og måle spændingen induceret i sekundæret.

Svingforhold