Vandindhold i transformatorolie

Vandindhold i transformatorolie

Fugt eller vandindhold i transformerolie er yderst uønsket, da det påvirker de dielektriske egenskaber af olie negativt. Vandindholdet i olie påvirker også papirisoleringen af kerne og vikling af transformeren. Papir er meget hygroskopisk i naturen. Papir absorberer maksimalt vandindhold fra olie, der påvirker papirisoleringsegenskaberne og reducerer dets levetid. Men i lastet transformer bliver olien varmere, og dermed øger opløseligheden af vand i olie som et resultat papiret frigiver vand og øger vandindholdet i transformerolie. Således er temperaturen af olien på tidspunktet for at tage prøve til test meget vigtig. Under dannelse af oxidation dannes der i olien syrer, der forårsager opløseligheden af vand i olien. Syr kombineret med vand dekomponerer yderligere olien, der danner mere syre og vand. Denne nedbrydningshastighed for olie øges. Vandindholdet i olie måles som pm (dele pr. Million enhed).

Vandindhold i olie er tilladt op til 50 ppm som anbefalet af IS - 335 (1993). Den nøjagtige måling af vandindholdet på så lave niveauer kræver meget sofistikeret instrument som Coulometric Karl Fisher Titrator.

Automatic Titrator High measuring range Automatic Karl Fischer Titrator  (1).jpg