Hvad er årsagerne til tab af transformer?

Når en nominel strøm strømmer gennem en vikling af transformeren og den anden vikling kortsluttes, kaldes den aktive effekt, der absorberes af transformeren, til en dobbeltviklet transformator. For multi-viklingstransformatorer er kortslutningstabene baseret på den specificerede viklingsstabel.

Ved vikling af en transformer kræves en stor mængde kobbertråd. Disse kobbertråde har modstand. Når strømmen strømmer, vil modstanden forbruge en vis mængde strøm. Dette tab konverteres ofte til varme og forbruges. Dette tab kaldes "kobbertab".

Når den primære vikling af transformeren aktiveres, er den magnetiske flux, der genereres af spolen, også lederen af selve jernkernen, og potentialet induceres i planudformningen vinkelret på magnetfeltlinjerne. Dette potentiale danner en lukket sløjfe på kernens tværsnit og genererer en elektrisk strøm, kaldet "hvirvelstrøm". Denne "hvirvelstrøm" øger tabet af transformeren, hvilket får transformerkernen til at varme op og transformatorens temperatur stiger. Tab forårsaget af "hvirvelstrømme" kaldes "jerntab".

Derfor er transformatorens temperaturstigning hovedsageligt forårsaget af jerntab og kobbertab. På grund af jern- og kobbertabet i transformeren er dens udgangseffekt altid mindre end indgangseffekten.