Hvad er de rutinemæssige inspektionsgenstande for olieprodukter?

Gennem en række avancerede testmetoder analyserer olietestlaboratoriet olieprodukternes interne kvalitet og fysiske og kemiske egenskaber (inklusive smøreolie og brændselsolie) i henhold til olieprodukternes kvalitetsindikatorer og ydeevne og evaluerer kvaliteten af olieprodukter. Regelmæssig opfølgningsovervågning af smøremiddel og brændselsolie, der anvendes af udstyret, opdager rettidigt forringelsestendensen for olien og årsagen til forurening og formulerer en rimelig smøremetode og olieudskiftningsinterval for udstyret.
De rutinemæssige inspektionselementer for olieprodukter inkluderer: kinematisk viskositet, fugtighed, flammepunkt, frysepunkt og flydepunkt, svovlindhold, tæthed, destillationsområde, syreværdi, alkaliværdi, kromaticitet, kulstofrester, aske, brændværdi, total sediment, Mekaniske urenheder, uopløseligt stof, vandadskillelighed, skumkarakteristika, gennemtrængning, faldpunkt, adskillelse af stålnetnet osv. Såvel som den interne kvalitet af detektering af olie, såsom indholdet af slidelementer, forureningselementer og additivelementer i smøring olie, Bestemmelse af de organiske og uorganiske komponenter i olien og bestemmelse af forureningsgraden af ​​olien.